Geschiedenis

Woertz AG heeft in de loop van haar geschiedenis in moeilijke tijden een continue groei en ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij de focus op kwaliteit, innovatie en klanttevredenheid is Woertz AG uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in de elektrotechnische branche en heeft het zijn productassortiment voortdurend uitgebreid om te voldoen aan de veranderende eisen van de markt.

geschiedenis van woertz
Video afspelen over geschichte von woertz

Tijdlijn van de geschiedenis van Woertz

1895

Mijlpalen in de elektrotechniek

De geschiedenis van elektrificatie wordt gekenmerkt door verschillende mijlpalen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en verspreiding van elektrische energie. Dit zijn enkele belangrijke mijlpalen.

Meilensteine Elektrotechnik
1895

1919

Elektrificatie van Zwitserland

De elektrificatie van Zwitserland heeft geresulteerd in een uitgebreid en efficiënt elektriciteitsnet, dat de basis vormt voor een duurzame energievoorziening in de huishoudelijke, industriële, transport- en communicatiesectoren.

02 elektrifizierung schweiz

1919

1928

Oprichting van het bedrijf Oskar Woertz

Oskar Woertz richtte zijn bedrijf op als onderdeel van en ter ondersteuning van deze historische ontwikkeling van toenemende elektrificatie.

03 gruendung woertz

1928

1945

Wereldwijde economische crisis en Tweede Wereldoorlog

Massale werkloosheid, sociale onrust, economische ineenstorting, vernietiging en eindeloos leed teisterden Europa.

04 weltwirtschaftskrise krieg

1945

1950

Historische fabrieken

De productielocaties in Bazel werden voortdurend uitgebreid.

05 historische produktionsgebaeude

1950

1950

Productiemachines

De productie werd uitgevoerd met de modernste en ook zelf ontwikkelde machines.

06 produktionsmaschinen

1950

1963

In memoriam Oskar Woertz

In het licht van behoedzaam ondernemerschap bereikte Oskar Woertz een opmerkelijke financiële onafhankelijkheid. Afgezien van de eerste jaren na de oprichting van het bedrijf opereerde hij zonder extern kapitaal. Daardoor behield hij de volledige controle over ontwikkelingen en investeringen. Hij streefde er altijd naar om zijn toeleveringsketen breed op te zetten door voordelige grondstoffen en halffabricaten te zoeken en in te kopen. Ondanks zijn inspanningen ondervond hij hindernissen bij het vinden van betrouwbare en efficiënte leveranciers voor specialiteiten en gereedschappen. Deze knelpunten overwon hij echter op eigen kracht door zijn eigen gereedschapmakerij op te zetten met alle benodigde apparatuur. Dit zorgde niet alleen voor de nodige flexibiliteit in de ontwikkeling, maar maakte zijn bedrijf ook crisisbestendig. Deze maatregelen droegen aanzienlijk bij aan het robuuster en veerkrachtiger maken van het bedrijf.

07 nachruf oskar woertz

1963

1963

Opvolging

In 1963 zorgde het onverwachte overlijden van Oskar Woertz voor een wending in het bedrijf. Zijn twee zonen waren voorbestemd om de leiding van het bedrijf over te nemen. De jongste, ook Oskar Woertz genaamd, was een technisch geschoolde ingenieur van de ETH. Zijn creatieve aard, goede humeur en opgewekte persoonlijkheid maakten van hem een persoon die alom gewaardeerd werd in het bedrijf.
Zijn oudere broer, Hans Woertz, bracht een commerciële opleiding, een systematische werkethiek en een wat serieuzere persoonlijkheid mee naar het bedrijf. Ondanks incidentele meningsverschillen verrijkte de samenwerking tussen de twee broers het bedrijf op vele manieren.

Al in 1946 onderkende de oprichter, Oskar Woertz, de noodzaak van uitbreiding en had hij de vooruitziende blik om een stuk land in Muttenz te kopen. Toen de groei van het bedrijf de capaciteit van de locatie in Basel overtrof, werd in 1972 begonnen met de eerste bouwfase in Muttenz.

Door persoonlijke omstandigheden trok de jongere broer, Oskar Woertz, zich terug uit het bedrijf. Hans Woertz nam de leiding van het bedrijf over en een nieuw tijdperk brak aan.

08 nachfolge oskar woertz

1963

1972

Octrooien voor platte kabels

De gebroeders Woertz dienden een gezamenlijk octrooi in voor stripvrije contacten op platte kabels – een baanbrekende uitvinding die decennia vooruitliep op de technologie van die tijd en een belangrijke mijlpaal vormde in de geschiedenis van het bedrijf.

Het eerste product waarvoor deze innovatie gebruikt werd, was de verlichting die jarenlang een feestelijke kerstsfeer bracht in de Bahnhofstrasse in Zürich. De speciale platte kabels die nodig waren voor het verdere gebruik van dit contact en die speciale eigenschappen hadden, werden geleverd door de jarenlange partner Dätwyler AG uit Altdorf.

10 flachkabelpatente
1972

1998

Het werk van Hans Woertz

Hans Woertz, die Woertz AG leidde na de plotselinge dood van zijn vader in 1963, speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het bedrijf. Hij en zijn broer Oskar breidden de vestiging in de jaren 1970 uit naar Muttenz toen Bazel te klein werd. Nadat Oskar zich uit het bedrijf teruggetrokken had, leidde Hans het bedrijf alleen en meldde hij een baanbrekend octrooi aan: het stripvrije contact op platte kabels.

Hij was ook betrokken bij nationale en internationale standaardisatiecommissies, waardoor Woertz buiten de Zwitserse grenzen bekend werd. Samen met zijn vrouw zette hij zich in voor het behoud van de productie en de werkgelegenheid in het kanton Bazel-Land en voor het behoud van de sociale tradities van het bedrijf. In 1988 legde hij de eerste steen voor een nieuwe vestiging in Hölstein. Na zijn pensionering in 1998 nam zijn dochter Carole de leiding over.

09 10 wirken hans woertz
1998

2024

Het werk van Carole Woertz

Carole Woertz kwam in 1984 bij het bedrijf werken en heeft op bijna elke afdeling gewerkt om vertrouwd te raken met het bedrijf en de producten. Haar meest veeleisende en tegelijkertijd moeilijkste jaren bracht ze door onder de leiding van de toenmalige verkoopmanager, de heer Bösch. De veeleisende taken die ze kreeg, stelden haar in staat om een uitgebreide kennis van het bedrijf en zijn processen te verwerven.

In 1988 werd ze aangesteld om de nieuwe productievestiging in Hölstein te leiden, waar ze verantwoordelijk werd voor de omzet. In 1998 nam ze de leiding van het bedrijf over van haar vader, Hans Woertz. Onder haar leiding werd het bedrijf geconfronteerd met uitdagingen zoals toenemende prijsdruk en veranderingen in de manier van zakendoen.

In haar rol als directeur richtte Carole Woertz zich op de verkoop en het direct klantencontact. Haar tijd bij het bedrijf en haar vermogen om met moeilijke taken om te gaan, hebben haar de nodige ervaring en het nodige begrip gegeven om het bedrijf door moeilijke tijden te leiden.

11 wirken carole woertz

2024

2024

Productie in Zwitserland

Woertz AG produceert hoogwaardige producten in Zwitserland, wat vele voordelen heeft. Dankzij de productie in eigen land kan het bedrijf een hoge productkwaliteit garanderen en de volledige productieketen nauwgezet controleren. Bovendien zorgt de lokale productie voor korte levertijden en een hoge mate van flexibiliteit bij het vervullen van individuele klantenwensen. De marktgerichtheid vergemakkelijkt ook de communicatie en samenwerking met klanten.

Tijdens crisissituaties in het verleden, zoals de covid-19-pandemie, was Woertz dankzij de binnenlandse productie in staat om de productie voort te zetten en zijn klanten op betrouwbare wijze te bevoorraden. De korte aanvoerroutes, de lokale beschikbaarheid van grondstoffen en de onafhankelijkheid van internationale verstoringen hebben de veerkracht van de toeleveringsketen versterkt.

Een ander belangrijk aspect van de binnenlandse productie is de bescherming van het milieu. Door gebruik te maken van duurzame praktijken en milieuvriendelijke technologieën in de productie helpt Woertz het milieu te beschermen. De binnenlandse productie ondersteunt ook de lokale economie en draagt bij tot het creëren en behouden van werkgelegenheid in de regio. In het algemeen biedt productie in Zwitserland Woertz en zijn klanten vele voordelen op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit, korte levertijden, veerkracht van de toeleveringsketen, milieubescherming en regionale economische ontwikkeling. Tijdens voorbije crisistijden is binnenlandse productie bijzonder voordelig gebleken omdat het een continue productie en levering mogelijk maakte.

12 produktion schweiz

2024