Woertz-brandveiligheidssystemen

MONTAGESNELHEID – MAXIMALE VEILIGHEID – TOTAALOPLOSSING

Productcatalogus

Brandveiligheidssystemen

Woertz biedt een uitgebreid brandveiligheidssysteem dat voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Ons plattekabelsysteem garandeert een snelle installatie, maximale veiligheid en systeemgarantie. Onze platte FE180-kabel voldoet aan de strengste brandveiligheidsnormen en garandeert 180 minuten isolatie-integriteit. Ideaal voor gebouwen en tunnels, met gecertificeerde prestatie en de hoogste classificatie in de Bouwproductenverordening.

Woertz-systeemoplossing voor brandveiligheid

De voordelen

 • Installatiesnelheid – Zonder kabelonderbreking
 • Maximale veiligheid - FE180, E30/E90, B2ca s1 d0 a1
 • Totaaloplossing – Systeemgeteste bekabeling en kabelgeleiding
 • Systeemgarantie – Garantie op het hele systeem
Dr. Tamas Onodi
Dr. Tamas OnodiCEO Woertz AG
Lees verder
“Dankzij ontwerpvoordelen en hightech materialen is het gepatenteerde plattekabelsysteem van Woertz aanzienlijk veiliger dan ronde kabels en biedt het bovendien uitstekende voordelen wat betreft montagesnelheid.” 

Systemen voor brandveiligheid in gebouwen en tunnels

Het Woertz-brandveiligheidssysteem is een complete oplossing voor de hoogste veiligheidseisen en bestaat uit kabelgeleiding, platte kabel en stopcontacten. Het zorgt ervoor dat veiligheidsrelevante elementen in geval van brand op betrouwbare wijze van stroom worden voorzien, zodat tijdens een evacuatie lucht, licht en signalering ter bescherming van lijf en leden gewaarborgd zijn.

Uit één hand biedt Woertz een systeemgeteste totaaloplossing met E90-functiebehoud. Bovendien voldoet de platte FE180-kabel aan de hoogste classificatie van de bouwproductenverordening B2ca s1 d0 a1 en vertoont daarom geen kritisch gedrag bij brand.

brandveiligheid videotitel
Video afspelen over brandsicherheit videotitel

Brandveiligheidssysteem FE180, E30/E90

Met het plattekabelinstallatiesysteem kunnen veiligheidsrelevante elementen in geval van brand betrouwbaar van stroom worden voorzien.

De platte kabel van Woertz is geclassificeerd als FE180-veiligheidskabel.

De parallel geschakelde aders van de platte kabel zijn keramisch geïsoleerd en garanderen zo een isolatie-integriteit van 180 minuten. De afstand tussen de aders is zo gedimensioneerd dat, zelfs als de isolatiemantel volledig wordt vernietigd door brand, er geen contact of kortsluiting is tussen de afzonderlijke aders.

brandtest kabelgoten

Isolatiebehoud FE180

De test op isolatiebehoud wordt gebruikt om te bepalen hoelang een mechanisch onbelaste kabel een minimaal isolatievermogen behoudt bij blootstelling aan vuur. De brander ontsteekt de kabel tot 750 graden Celsius over een lengte van 50 cm. Als er na de testduur van 180 minuten nog steeds stroom vloeit en er geen kortsluiting of onderbreking is opgetreden, wordt de test als geslaagd beschouwd en wordt de kabel geclassificeerd als FE180 (FE = blootstelling aan vlammen of vuur) gedurende 180 minuten.

Functiebehoud E30/E90 (DIN4102-12)

De test volgens DIN 4102–12 met de classificaties E30, E60 en E90 is een systeemtest waarbij zowel de elektrische elementen als het draagsysteem samen worden getest op functiebehoud.

De term “functiebehoud” verwijst naar het behoud van de stroomvoorziening voor veiligheidsrelevante apparatuur in geval van brand. Dit zijn bijvoorbeeld installaties voor nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften. Het functiebehoud geeft aan hoelang een installatie moet blijven functioneren in geval van brand. De verklaring heeft betrekking op het gedrag van het gehele kabelsysteem, inclusief kabel, stopcontact, kabelgeleiding en bevestigingsmateriaal.

Bouwproductenverordening

Classificatie B2ca s1 d0 a1

In de bouwproductenverordening en in de brandklassen is vastgelegd welke klassen in de hedendaagse gebouwinstallaties moeten worden gebruikt. De plattekabelsystemen van Woertz zijn halogeenvrij en hebben brandvertragende en rookarme eigenschappen – conform IEC en EN.

De B2cs-classificatie omvat de beperking van de vlamuitbreiding, de beperking van de brandontwikkeling en de beperking van de warmteafgifte.

Met de hoogst mogelijke bouwproductclassificatie B2ca s1 d0 a1 overtreffen onze platte kabels ruimschoots de standaardeisen van kabels zonder kritisch gedrag. Met onze oplossingen garanderen wij u een veilige installatie in gebouwen – zelfs in het ergste geval.

Aanvullende classificatie s1 d0 a1

S1 d0 a1 is de hoogst mogelijke aanvullende classificatie voor een kabel. Zij is essentieel voor de bescherming van lijf en leden. In geval van brand mogen de kabels zelf geen gevaar meer opleveren. Deze aanvullende classificatie wordt aangeduid met de letters “s” voor Smoke (rook), “d” voor Droplets (druppels) en “a” voor Acidity (zuur/corrosief gedrag).

Als er geen aanvullende classificatie is opgegeven voor een kabel voldoen deze kabels niet aan deze veiligheidseisen.

s1- zwakke rookontwikkeling
s1- zwakke rookontwikkeling
d0 - geen brandende druppels
d0 – geen brandende druppels
a1 - licht corrosieve rookgassen
a1 – licht corrosieve rookgassen

Brandveiligheid – veilig installeren met Woertz 

Bij gebouwinstallatie moet de keuze van de bekabeling voor de stroomvoorziening in een vroeg stadium worden gemaakt. Doorslaggevende selectiecriteria zijn bijvoorbeeld de grootte van het gebouw en het soort gebruik. Bovendien is een brandbeveiligingsconcept verplicht voor bekabelingssystemen omwille van hogere veiligheidseisen. Wij hebben de nodige expertise om u hierbij te ondersteunen en kunnen dit ook aantonen met de betreffende certificaten.

ove
vde certi
certificaat e90 brandveiligheid

Brandveiligheid in gebouwen

Brandveiligheidsconcepten voor bekabeling

Het standaardconcept voor brandveiligheid voorziet in de onderverdeling van gebouwen in brandcompartimenten met voedingskabels binnen of buiten.

Het veiligheidsconcept heeft betrekking op brandsectoren waarin het volledig uitvallen van de stroom kritisch is en voorziet daarom in een decentrale meervoudige voeding binnen een brandcompartiment.

Brandcompartimenten 1–4:
standaardconcept met voedingskabels buiten de getroffen brandcompartimenten.

Brandcompartimenten 5, 6:
standaardconcept met voedingskabels binnen de getroffen brandcompartimenten.

Brandcompartiment 7:
veiligheidsconcept met decentrale meervoudige voeding in één of meer brandcompartimenten.

schema brandveiligheidsconcept

Brandveiligheid in de tunnelbouw (noodverlichting/verlichting/ventilatie)

Woertz heeft een bekabelingssysteem ontwikkeld met sterk verhoogde veiligheidseisen, speciaal voor gebruik in tunnels voor wegen en spoorwegen. De modulaire systeemoplossing wordt gekenmerkt door zijn hoge bestendigheid tegen water, stof en vuur.

De systeemoplossing maakt de voormontage mogelijk van kant-en-klare plattekabelbomen, die ter plaatse in korte tijd kunnen worden geïnstalleerd. Dit beperkt gebruiksonderbrekingen in infrastructuurgebouwen tot een absoluut minimum.

In infrastructuurgebouwen zoals tunnels, metro’s en parkeergarages worden hoge eisen gesteld aan bekabelingssystemen. Door vuil, vocht en hogedrukreiniging worden elektrische installaties blootgesteld aan diverse en krachtige spanningen en belastingen.

verkeerstunnels noodverlichting verlichting ventilatie

Voor eigenaars en investeerders van gebouwen moeten deze bekabelingssystemen een hoge mate van veiligheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en een optimale kosten-batenverhouding garanderen.

Lange tunnels, grote, uitgestrekte bedrijfsgebouwen of openbare voorzieningen moeten in geval van brand snel geëvacueerd kunnen worden. Tijdens deze periode moet de stroomvoorziening voor noodverlichting, rookafvoer, noodsignalering en communicatiesystemen in stand worden gehouden.

Leuningsysteem E90 voor vluchtwegverlichting

Het ergonomische leuningsysteem E90 met geïntegreerde verlichting is een compleet tunneloriëntatieverlichtingssysteem (leuning- kabelgoot- bekabeling- alarmunit- bedieningsverlichting).

De zelfdragende en stabiele roestvrijstalen constructie beschermt de veiligheidsrelevante onderdelen niet alleen effectief tijdens normaal gebruik, maar ook in geval van brand.

Feiten:

 • Getest functioneel onderhoudssysteem E90
 • Voeding met platte FE180 E90-kabel van Woertz
 • Ledverlichting met zeer snelle installatie en vervanging bij onderhoud.
 • Verlichting in IP 66- en IP 68-uitvoering
 • Geoptimaliseerde ledverlichting met gelijkmatige, lineaire verlichting van looppaden van 50 lux
 • De afzonderlijke componenten zijn allemaal goed toegankelijk en eenvoudig en snel te installeren.
 • Alle componenten zijn slagvast en geïsoleerd, minstens IP65, halogeenvrij, moeilijk ontvlambaar en zelfdovend.
 • Systeem met minimale brandbare massa en minimale rookontwikkeling in geval van brand.