Snel­weg­tun­nel San Bernardino

Betrouw­ba­re led­ver­licht­ing van de veiligheidsgangen

Pro­ject­be­schrij­ving:

Betrouw­ba­re ver­licht­ing is essen­tie­el voor de vei­lig­heid in nood­ge­val­len en voor het onder­houd van de snel­weg­tun­nel San Bernardino.

Mon­ta­ge van het com­ple­te plat­te­ka­bel­sy­s­teem, plat­te kabel 3x4 mm² met mon­ta­ge­klem­men en aans­luit­do­zen IP68 met led.

Gebruik­te productsystemen:

woertz plattekabelsysteem 3g25 en 3g4 ip

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Dit sys­teem wordt geken­merkt door zijn hoge mate van IP-bescher­ming en uit­zon­der­li­jke fle­xi­bi­li­te­it wat betreft aan­pas­sings- en uitbreidingsmogelijkheden.