Kan­to­naal zie­ken­huis Bellinzona

 

Wand­goot op maat voor zie­ken­hui­zen met certificering

Pro­ject­be­schrij­ving:

Voor het zie­ken­huis in Bel­lin­zo­na kon­den we met suc­ces onze nieu­we medi­sche toevoer­u­nits instal­le­ren met ons plattekabelsysteem.

De medi­sche gastoevoer­sy­ste­men zijn met suc­ces geïn­st­al­le­erd. De ver­licht­in­gs­ar­ma­tu­ren wer­den optim­aal geïn­te­gre­erd in de ont­werpei­sen. We zijn erg blij met de goe­de samen­werk­ing met de zie­ken­hui­zen in Tessin/Ticino.

Gebruik­te productsystemen:

mve 4675

Medi­sche toevoer­u­nits MVE 4675

Voor de betrouw­ba­re toevoer van ener­gie, gege­vens en gas­sen, op maat gema­akt in een modu­lair ontwerp.