Nieuw­bouw Mul­ti­plex Frauenfeld

Esthe­ti­sche kabel­ge­lei­ding in aan­ge­past ontwerp

Pro­ject­be­schrij­ving:

Nieuw­bouw van kan­to­or- en bedri­jfs­ru­im­ten voor gro­te huur­ders, zoals Migros en kan­to­na­le overheden.

Op de 4e ver­die­ping leve­ring en mon­ta­ge van afdek­ba­re vloer­goot. Op ver­die­pin­gen twee en drie rea­li­sa­tie van kabel­ge­lei­ding met spe­cia­le plintgoten.

Gebruik­te productsystemen:

bok 8880 400x60mm op nivelleerinrichting

Vloer­goot BOK 8880

Robu­ust, belast­baar, gemak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk en visueel aantrek­ke­li­jk sys­teem dat vol­le­dig vol­do­et aan de hui­di­ge eisen en de steeds ver­and­e­r­en­de behoef­ten van moder­ne kan­to­ren en bedrijfsruimten.

Meer infor­ma­tie: