Woertz-sys­tee­mo­plos­sin­gen

Com­ple­te oplos­sin­gen voor elektrische-installatietechniek

Tot 90% snel­ler tij­dens de instal­la­tie – tot 80% min­der kabels – met aan­zi­en­li­jk lage­re kosten – en in overe­en­stem­ming met de hoog­ste vei­lig­heids­ei­sen. Alles uit één hand, per­fect ver­bonden tus­sen de afzon­der­li­jke gebie­den en naad­loos geïntegreerd.