ELVA AG, Dornach

Woertz verb­in­dings­tech­niek voor fabri­kant van schakelsystemen

Pro­ject­be­schrij­ving:

ELVA AG, met hoofdkan­to­or in Dor­nach, is als fabri­kant van scha­kel­sy­ste­men actief in heel Zwits­er­land en rea­li­se­ert geavan­ce­er­de laagspan­nings­ver­de­lin­gen. Met dit bedri­jf, onze beste en belan­gri­jk­ste part­ner, heb­ben we al vele jaren een zake­li­jke relatie.

Schroef­klem­men en ins­teek­ve­er­klem­men in ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen met klem­dek­sels zor­gen voor een goed over­zicht van de aan­ges­lo­ten verbruikers.

Dank­zij haar jaren­lan­ge erva­ring vol­do­et Woertz aan deze ver­wacht­in­gen en biedt zij de bij­beho­ren­de ondersteuning.

Gebruik­te productsystemen:

schroefklemmen

Schroef­klem­men

De schroef­k­lem is de meest soli­de aans­luit­k­lem met het beste contact.

steekveerklemmen

Steek­ve­er­klem­men

De steek­ve­er­k­lem heeft de laag­ste cont­act­kracht en is de voor­de­lig­ste aansluitklem.