Duurzame elektrische installatie

Duurzame elektrische installatie Afbeelding omslag

Het doel van een duurzame elektrische installatie is efficiënt gebruik te maken van energie en grondstoffen om negatieve milieueffecten te verminderen. Met platte kabels kan dit doel optimaal worden gerealiseerd zonder extra kosten en inspanningen.

Energie-efficiëntie
Wanneer elektriciteit stroomt, gaat er altijd energie verloren door de weerstand van de leiding. Deze is gerelateerd aan het materiaal, de lengte en de doorsnede. Dit kan niet worden vermeden, maar het kan wel aanzienlijk worden geoptimaliseerd. Energie-efficiënte bekabeling omvat een absoluut minimum aan contactpunten, het gebruik van kabels van hoge kwaliteit en korte verbindingswegen. 

Efficiënt gebruik van hulpbronnen
De productie van 1 meter in de handel verkrijgbare kabel verbruikt ongeveer 7,5 kWh energie en produceert ongeveer 1,3 kg broeikasgassen per jaar. Deze cijfers illustreren het potentieel voor klimaatbescherming in elektrische installaties. Grondstofzuinige bekabeling houdt in dat de hoeveelheid kabel, of beter gezegd het aandeel koper, tot het absolute minimum wordt beperkt.

check duurzaamheid min
Duurzame elektrische installatie:
  Add a header to begin generating the table of contents

  vermijd onnodige contactpunten!

  Er is altijd contactweerstand op contactpunten. Energie gaat verloren in de vorm van warmte.

  De verliezen zijn vooral ernstig op hoofdleidingen die stroom leveren. Bij elke aftakking lopen de energieverliezen op.

  Het aantal contactpunten op de voedingskabel varieert afhankelijk van de installatiemethode:

  Klassieke elektrische installatie

  Minstens 2 contactpunten met weerstandsverliezen op de voedingskabel per aftakking.

  Steekbare elektrische installatie

  Minstens 4, vaak 5 contactpunten met weerstandsverliezen op de voedingskabel per aftakking.

  Platte kabel installatie

  Geen contactpunten met weerstandsverliezen op de voedingskabel. *

  * Aftakkingen worden bij de platte kabel aan de platte kabel bevestigd door middel van een isolatiedoordringend contactpunt zonder kabelonderbreking. Spanningsverliezen door het contactpunt treden alleen op bij de uitgaande kabel, niet bij de voedingskabel. 

  Weerstandsverliezen per aftakking bij de klassieke en steekbare elektrische installatie

  Minstens twee contactpunten bij de klassieke en minstens vier contactpunten bij de steekbare elektrische installatie per aftakking.

  Elk contactpunt verhoogt het energieverlies op de voedingskabel en verlaagt de cumulatieve energie-efficiëntie aanzienlijk. 

  Optimale stroomdoorvoer zonder extra weerstandsverliezen in plattekabelinstallaties

  Met het plattekabelsysteem zijn er geen extra spanningsverliezen op de voedingskabel door contactpunten.

  Een optimale stroomdoorvoer zonder extra weerstandsverliezen is gegarandeerd.

  Vermijd te lange kabels!

  Steekbare elektrische installatie

  Te lange kabels ontstaan door gestandaardiseerde kabellengtes, vooral bij de steekbare elektrische installatie. Ze zijn doorgaans goed voor ongeveer 20% van het kabelvolume.

  Elektrische installatie met platte kabel

  Aangezien de aansluitdoos bij het plattekabelsysteem overal op de kabel kan worden bevestigd, zijn er hier geen overtollige lengtes.

  platte kabel te lang

  Vertrouw op decentrale intelligentie!

  Met het plattekabelsysteem in combinatie met gebouwautomatisering kan tot 80% van het kabelvolume worden bespaard in vergelijking met traditionele elektrische installaties, omdat elementen zoals zekeringen rechtstreeks op de platte kabel kunnen worden geplaatst en er geen centrale schakelkast meer nodig is.

  Gebouwautomatisering helpt ook om de ecologische voetafdruk van gebouwen te verkleinen, de levenskwaliteit van gebruikers te verbeteren en kostenbesparingen op lange termijn te realiseren. Dit is vooral belangrijk omdat gebouwen verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van het wereldwijde energieverbruik en de CO2-uitstoot.

  Energie is te waardevol om te verspillen

  Door te kiezen voor de energie-efficiënte installatiemethode met platte kabel kunnen onnodige energieverliezen worden voorkomen. In totaal zou dit per jaar in Zwitserland de energieproductie van een hele elektriciteitscentrale kunnen besparen. 

  In Zwitserland wordt jaarlijks ongeveer 100 miljoen kilometer kabel gelegd. Tien procent hiervan kan worden gerealiseerd met platte kabels. Uitgaande van een gemiddelde kabelbesparing van 40%, zou dit in Zwitserland ongeveer 5200 ton CO2 besparen.

  Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van een middenklasseauto die 1000 keer rond de wereld rijdt of de jaarlijkse hoeveelheid CO2 die door een half miljoen bomen wordt geabsorbeerd.

  Meer informatie:

  electrotec min
  Video afspelen over electrotec min
  e mobiliteit wat de stekker verbergt thumbnail nl min
  Video afspelen over e mobility was der stecker versteckt thumbnail de min