Eer­ste­hul­paf­de­ling Aca­de­misch Zie­ken­huis Basel

Medi­sche toevoer­u­nits voor elek­tri­ci­teit, gas en potentiaalvereffening

Gebruik­te productsystemen:

mve 4675

Medi­sche toevoer­u­nits MVE 4675

Voor de betrouw­ba­re toevoer van ener­gie, gege­vens en gas­sen, op maat gema­akt in een modu­lair ontwerp.