Zie­ken­huis San Giovanni

Medi­sche toevoer­u­nits met geïn­te­gre­er­de verlichting

Gebruik­te productsystemen:

mve 4675

Medi­sche toevoer­u­nits MVE 4675

Voor de betrouw­ba­re toevoer van ener­gie, gege­vens en gas­sen, op maat gema­akt in een modu­lair ontwerp.