Zie­ken­huis La Cari­tà in Locarno

Medi­sche toevoer­u­nits met geïn­te­gre­er­de verlichting

Pro­ject­be­schrij­ving:

Het zie­ken­huis in Locar­no reno­ve­er­de 100 zie­ken­huis­ka­mers. In samen­werk­ing met ont­werpbu­reau Tec­no­pro­get­ti en archi­tect Arnabol­di ont­wik­kel­de Woertz een nieu­we bedden­goot met een nieuw design.

Bedden­goot voor de stroom‑, gas- en zuur­stof­vo­or­zi­ening, indi­rec­te kame­r­ver­licht­ing, direc­te led­ver­licht­ing en oproep van de verpleging.

Gebruik­te productsystemen:

mve 4675

Medi­sche toevoer­u­nits MVE 4675

Voor de betrouw­ba­re toevoer van ener­gie, gege­vens en gas­sen, op maat gema­akt in een modu­lair ontwerp.