VN-gebouw Genè­ve

Ver­nieu­wing van het VN-kan­to­or BIT in Genève

Pro­ject­be­schrij­ving:

Het werk werd in drie fasen uitgevoerd:

  • vloer­goot­sy­s­teem BOK 400x50 mm, de onder­v­loer­goot en de aans­luit­do­zen type BAK gele­verd en gemonteerd.
  • In de goten en in het sys­te­em­pla­fond werd het plat­te­ka­bel­sy­s­teem 5x4 mm² gelegd.
  • Aans­luit­do­zen IP68 met led.

Gebruik­te productsystemen:

woertz plattekabelsysteem power 5g4 mm2

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Power 5G4 mm²

Dit sys­teem wordt gebruikt voor lan­ge gan­gen, kan­to­ren, super­mark­ten, indu­strië­le hal­len en voor ver­licht­ing in trein­sta­ti­ons en parkeergarages.

vloergoot bok 8880 400mm

Vloer­goot BOK 8880 400 mm

De vloer­goot BOK 8880 400 mm is een zeer fle­xi­bel, gemak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk en visueel aantrek­ke­li­jk sys­teem dat ook zeer gemak­ke­li­jk te instal­le­ren is.

vloergoot systemen onder de vloer

Syste­men voor ondervloergoten

Voor de scho­ne en een­vou­di­ge voe­ding van gro­te opper­v­lak­ken met trek­do­zen en aansluitdozen.