Cla­ra-zie­ken­huis Bazel

Medi­sche toevoer­u­nits en vloergoten

Gebruik­te productsystemen:

mve 4675

Medi­sche toevoer­u­nits MVE 4675

Voor de betrouw­ba­re toevoer van ener­gie, gege­vens en gas­sen, op maat gema­akt in een modu­lair ontwerp.

bok 8880 400x60mm op nivelleerinrichting

Vloer­goot BOK 8880

Robu­ust, belast­baar, gemak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk en visueel aantrek­ke­li­jk sys­teem dat vol­le­dig vol­do­et aan de hui­di­ge eisen en de steeds ver­and­e­r­en­de behoef­ten van moder­ne kan­to­ren en bedrijfsruimten.