Nieuw­bouw Sel­mo­ni AG

Nieuw­bouw met voor­ge­as­sem­b­leer­de elek­tri­sche instal­la­tie en kabel­go­ten op maat

Pro­ject­be­schrij­ving:

Het nieu­we hoofdkan­to­or van Sel­mo­ni AG in Mün­chen­stein wordt gebouwd op een opper­v­l­ak­te van bij­na 20.000 vier­kan­te meter. Het moder­ne nieu­we gebouw zal kan­to­ren, een werk­pla­ats, ops­la­gru­im­te en par­ke­er­pla­atsen huis­ve­sten. Woertz AG is er trots op als hoofd­le­ver­an­cier van vloer­go­ten, wand­go­ten en voor­ge­as­sem­b­leer­de beka­be­l­ings­sy­ste­men betrok­ken te zijn geweest bij dit boe­i­en­de project.

Om te vol­doen aan de spe­cia­le eisen van de opdracht­ge­vers wer­den ron­de en vier­kan­te vloer­do­zen geïn­st­al­le­erd met spe­cia­le kabeluit­gan­gen. De werk­pla­atsen wer­den uit­ge­rust met spe­cia­le wand­go­ten en voor­ge­as­sem­b­leer­de plat­te­ka­bel­sy­ste­men om de toevoer naar elke werk­plek te optimaliseren.

Gebruik­te productsystemen:

woertz plattekabelsysteem power 5g25 mm2

Plat­te­ka­bel­sy­s­teem Power 5G2,5 mm²

Fle­xi­bel sys­teem voor een betrouw­ba­re stroomvoorziening.

bok 8880 400x60mm op nivelleerinrichting

Vloer­goot BOK 8880

Robu­ust, belast­baar, gemak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk en visueel aantrek­ke­li­jk sys­teem dat vol­le­dig vol­do­et aan de hui­di­ge eisen en de steeds ver­and­e­r­en­de behoef­ten van moder­ne kan­to­ren en bedrijfsruimten.

wandgoten

Wand­go­ten BRK 4671

Veel­zij­di­ge, robu­uste wand­goot van pla­at­s­taal of aluminium.